Bangkok Glass

บริหารโดย : บริษัท บางกอกกลาส แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

ประเภท : ช่างกระจก / อลูมิเนียม / ฝ้าเพดาน

ที่ตั้ง : 122 ถ.จรัญสนิทวงศ์ / วัดท่าพระ / เขตบางกอกใหญ่ / กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ติดต่อ : sales@bangkokglass.com

เบอร์ติดต่อ : 02-8642211, 02-8642212

บริการงานติดตั้งต่อไปนี้
- ผนังกระจกอาคาร ( Curtain Wall )
- ห้องกระจก และหลังคากระจก ( Skylight )
- กระจกสูง กระจกโชว์รูม และผนังกระจก
- กระจกอาคารสูง
- ชุดประตูอัตโนมัติ ( Automatic Door )
- ตู้อาบน้ำ
- งานกระจกตกแต่ง
- งานกระจกประหยัดพลังงาน กันความร้อน ลดเสียงรบกวน

Review by Customers

 

ยังไม่มีการรีวิวร้านนี้

Write your Review

Copyright © 2014 by TerraBKK.com All Rights Reserved.