RAY Garden

บริหารโดย : RTP Group Co.,Ltd.

ประเภท : จัดสวน ตกแต่งสวน ออกแบบสวน

ที่ตั้ง : 211/31 ม.1 / บางรักพัฒนา / บางบัวทอง / นนทบุรี

อีเมล์ติดต่อ : Sales_01@rtpgroup.biz

เบอร์ติดต่อ : 086-328-9805

ออกแบบ ตกแต่งสวน การปรับภูมิทัศน์ คนงานดูแลสวน จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่ง มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยมีผู้ชำนาญการทางด้านงานสวน จัดการภูมิทัศน์ ก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณ เวลา คุณภาพ รวมทั้งยังคำนึงถึงผลงานที่ออกมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

** ออกแบบจัดสวน / ประเมินราคา / ดำเนินการก่อสร้าง **

- Hardscape : บ่อปลา , ศาลา , ทางเดิน , ระเบียงไม้ , กำแพงประดับ ฯลฯ
- Softscape : ปลูกไม้ยืนต้นใหญ่ , ไม้พุ่ม - ไม้คลุมดิน , ปูหญ้าสนาม ฯลฯ
- งานระบบ : ระบบรดน้ำต้นไม้ (สปริงเกอร์) , ระบบระบายน้ำ , ไฟสนาม ฯลฯ

** พนักงานดูแลสวน **

ตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม และสนาม รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดโรค และแมลง
(*ดูแลแบบคนสวนประจำ และแบบเป็นครั้ง)

หมู่บ้านสวนทิพย์
งานคิวบิส
งานศาลาแดง
งาน Office
งาน Office

Review by Customers

 

ยังไม่มีการรีวิวร้านนี้

Write your Review

Copyright © 2014 by TerraBKK.com All Rights Reserved.